Başkanın Mesajı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Mesajı
Ana Sayfa
Geri Dön
Kendi kadrosundaki 8500 ve bağlı taşeronlarda çalışan 3500 kişiyle toplam 12.000 kişiye iş olanağı sağlayan Eren Grubu geçtiğimiz 2017 yılında da başarılı bir performans gerçekleştirdi. Türkiye’mizin bulunduğu coğrafyada başarılı sonuç almak önemlidir. Büyük miktarda göçmeni bünyesinde barındıran, darbe teşebbüsü yaşamış, dış ve iç siyasi problemlerle boğuşan bir ülkenin de, bu ülkedeki şirketlerin de ekonomik anlamda büyüyor olması önemli bir başarıdır.

Gerek TL bazında, gerek dolar bazında grubumuzun satışları Türkiye büyüme oranının üstünde bir oranla artmıştır. Bunda geçmiş yıllarda yaptığımız yatırımların karşılığını almamızın büyük payı vardır.

Ne var ki ürettiğimiz elektriğin satış fiyatı büyük çapta düştüğü ve kullandığınız kömürün alım fiyatı büyük çapta arttığı için Eren Enerji çapraz ateşle karşılaşmış, buna rağmen 2017 yılını pozitif bir ebitda ile kapatabilmiştir.

Çimento dalında yaptığımız yatırımın tatmin edici sonuçlarını 2018 yılında almaya başlayacağız. Mersin'deki çimento fabrikamız şu anda üretiminin dörtte üçünü ihraç eden Türkiye'nin en büyük çimento ihracatçısıdır. Siyasi krizler ve iç savaşlarla boğuşan Irak, Suriye ve Libya gibi potansiyel pazarlarımız normale dönünce bu ihracatlardan daha iyi sonuçlar alacağız.

Sosyal sorumluluk projelerimizden Bitlis Eren Üniversitesi’ndeki lojman inşaatları hızla devam etti ve 2018 yılında öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuş olacak. Geçtiğimiz yıla oranla hem burs verilen öğrenci sayısında hem de verilen burs tutarında önemli artışlar sağlanmıştır.

Her zaman olduğu gibi ürettiğimiz ve sattığımız bu ürünlerin tüketici tarafından birinci derecede tercih edilen bir ürün olmasını istiyoruz. Çalışan kişilerin birinci derecede tercih edebileceği işyerlerine sahip olmak istiyoruz. Çevremizde en iyi komşu olmak istiyoruz.

Bunları gerçekleştirmenin kolay olmadığını biliyoruz. Ancak bu amaca ulaşmak için tüm çalışma arkadaşlarımın büyük çaba içinde olacaklarından eminim. Gerek onlara, gerekse verdikleri destek için yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Ahmet EREN