Eren Enerji, çevreye duyarlı olmayı ilgili kanun ve standartlara uymanın ötesinde görmekte ve temiz bir çevre için tüm imkânları kullanmanın gerekliliğine inanmaktadır. Kuruluşumuz çevre konusundaki yatırımlarında mevcut en iyi teknolojileri seçerek en yeni çevre dostu yatırımları ülkemize kazandırmaktadır. Bu doğrultuda Eren Enerji çevre bilincinin artırılmasını, çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, ulusal ve uluslararası gerekliliklerin yerine getirilmesinin takibinin yapılmasını, çevre etki değerlendirme ve kontrolünün yapılmasını sağlayarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni kurmuş ve belgelendirme sürecini tamamlamıştır.