Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca
Genel Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Eren Holding A.Ş. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verilerin Çalışan Adayı, Çalışan gibi ilgili kişilerin kendisinden elde edilmesi sırasında yapılan bilgilendirmelerin yanında, kişisel verileri üçüncü kişilerden elde edilen aşağıdaki kişilerin de işbu genel aydınlatma metni ile bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimizin iş süreçleri doğrultusunda, Şirket olarak ticari iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tedarikçi firmaların çalışanlarına, yetkililerine ait kimlik ve iletişim verilerini; Şirketimizin ziyaret edilmesi durumunda ziyaretçilerimizin kimlik, iletişim, araç plaka bilgileri, güvenlik kamerası görüntülerini; Şirketimiz ile gerek internet sitesi ve çağrı merkezi gerekse şahsen başvuruyla iletişime geçen kişilerin kimlik, iletişim verileri ile Şirketimiz hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin bilgileri;

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Talep/Şikâyetlerinin takibi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 


 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı


İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan kişisel veriler, aynı madde içerisinde belirtilen amaçlarla, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle bağlı ve sınırlı olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesinde hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve Eren Holding bünyesinde bulunan Grup şirketlerimize aktarılabilecektir.


4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak tarafınızdan sözlü ve yazılı olarak, tarafınızca sözlü veya yazılı olarak yapılan bildirimler, internet sitemizin ziyaret kayıtlarının tutulduğu uygulamalar, güvenlik kamerası kaydı aracılığı ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.


5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi erenholding.com.tr/kvkkbasvuru.pdf web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak şirketimizin Atatürk Mah.Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C2 Apt. No:2 A/27 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya bireysel KEP adresinizden Şirketimizin KEP adresi olan erenholding@hs03.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@erenholding.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.