Eren Enerji, Zonguldak ilinin, Çatalağzı beldesi ve Muslu beldesinin sınırlarının içinde bulunan ZETES (Zonguldak Eren Termik Santrali ) toplam 2.790 MW’lık kurulu güce sahiptir.

Santral sahasında;

1 adet 160 MW kurulu gücünde akışkan yatak teknolojisine sahip santral ünitesi, 2 adet 615 MWe Süper Kritik Pulverize Kömürlü ve 2 adet 700 MWe Süper Kritik Pulverize Kömürlü Santral üniteleri bulunmaktadır.

Medcem Katı Atık Yakma Tesisi, 2015 yılı içerisinde toplam 110 milyon dolar yatırımla Çorlu’da Türkiye’nin ilk Katı Atık Yakma Tesisi olarak kurulmuştur.

Katı Atık Yakma Tesisimiz, Grup şirketlerinden Modern Karton’un kâğıt üretim sürecinde ortaya çıkan kâğıt atıkları, arıtma çamurları ve çevredeki diğer kâğıt fabrikalarının atıklarının enerjiye dönüşümünü sağlamaktadır.

Modern Biyokütle Enerji Santrali (MOBES), 2014 yılında Enerji Bakanlığı kabulü ile yenilenebilir enerji kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

12 MW termal ve 6 MW elektrik üretim kapasitesine sahip tesiste, Modern Karton Arıtma Tesisleri’ndeki atık suyun anaerobik arıtımı esnasında üretilen biyogaz ile gaz motorlarında yakıt olarak kullanılarak elektrik üretilmekte ve egzoz gazından da sıcak su eşanjörlerinde sıcak su üretilerek endüstriyel olarak kullanılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kapsamında üretilen elektrik bir taraftan ülkemizin enerji açığının kapanmasına yardımcı olurken, üretim yöntemi açısından da çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Mevcut Enerji Santralleri:

Eren Enerji Termik Santrali (Çatalağzı/Zonguldak) (2790 MW)

Medcem Katı Atık Yakma Tesisi (Çorlu/Tekirdağ) (27.6 MW)

Modern Biyokütle Santrali (Çorlu/Tekirdağ) (6 MW)