Sürdürülebilirlik

Uzun vadeli bakış açısıyla sadece bugünün değil, yarının da toplumuna hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu sebeple; iş kollarımızın her birinin çevreyle uyumunu güçlendiren en çağdaş adımları düzenli olarak atarak uluslararası standartlarda kendimizi yeniliyoruz.

İleri teknoloji baca gazı arıtma sistemleri ile Eren Enerji Elektrik Üretim Santrali’nde emisyon değerlerinin Avrupa Birliği Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği’ne uyumunu sağlıyoruz.

Türkiye’de kömüre dayalı termik santraller arasında ilk Azot Oksit Arıtma Tesisi, Eren Enerji tarafından kurulmuştur.

Türkiye’nin ilk Katı Atık Yakma Tesisi'nde kâğıt atıklarından 27,6 MW elektrik veya 100 ton buhar enerjisi üretilmektedir.

Modern Karton üretiminde %100 atık kâğıt kullanarak yılda 17 milyon ağacın kesilmesini önlemekteyiz.

Yenilenebilir enerji kapsamında, Çorlu’da kurduğumuz mevcut su arıtma tesislerine bağlı biyogaz santralimizde 6 MW elektrik enerjisi üretilmektedir.

Modern Karton arıtma tesislerinde atık sudaki kirliliği gidererek atık suyun geri kazanımı sağlanmaktadır.