Eren Enerji’nin kentsel dönüşüm kapsamında Zonguldak'ta planladığı 60 hanelik toplu konut projesi bulunmaktadır. Konutlar öncelikle tesis inşaatı sebebiyle arazilerini satan bölge halkına maliyetinin yarısına devredilmektedir. Kentin yeniden yapılanması ve modernleşmesinde büyük önem taşıyan konutlar 10.500 m² alan üzerine TSE standartlarına uygun malzemeler kullanılarak deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde inşa edilmiştir.