Çevre Politikası
Eren Grubu Çevre Politikası
Ana Sayfa
Geri Dön
Çevre Politikası
Ana Sayfa
Eren Grubu olarak;


Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı büyümeyi gerçekleştirmeyi,

Çevre dostu en üstün teknolojilere yatırım yapmayı,

Üretim süreçlerinde çıkan atıkları sanayiye kazandırmayı ve
enerjiye dönüştürmeyi hedefliyoruz.
Bu vizyon doğrultusunda;
160 milyon $ yatırımla kurulan baca gazı
arıtma sistemleri

sayesinde Eren Enerji Elektrik Üretim
Santrali’nde emisyon değerlerinin Avrupa Birliği Büyük Yakma Tesisleri
Yönetmeliği'ne uyumunu sağlıyoruz.
Türkiye’de kömüre dayalı termik
santraller arasında
ilk Azot Oksit
arıtma tesisini

Eren Enerji olarak
biz kurduk.
110 milyon $ yatırımla devreye alınan Modern Enerji bünyesindeki Türkiye’nin
ilk Katı Atık Yakma Tesisi’nde kağıt atıklarından 27,6 MW elektrik
veya 100 Ton Buhar Enerjisi
üretiyoruz.
Modern Karton üretiminde

%100 atık kağıt

kullanarak yılda
17 Milyon ağacın

kesilmesi önlüyoruz.
35 milyon $ yatırımla kurulan
Modern Karton arıtma tesislerinde
atık sudaki kirliliği gidererek
atık suyun geri
kazanımını
sağlıyoruz.
Yenilenebilir Enerji kapsamında
5 milyon $ yatırımla Çorlu’da kurduğumuz mevcut su arıtma tesislerine bağlı
biyogaz santralimizde 6 MW
elektrik enerjisi üretiyoruz.