Eren Kâğıt, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma - Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma ve Geri Kazanım Lisanslarına sahip, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olup, son teknoloji makine ve teçhizatları ile İstanbul, Çorlu ve Eskişehir de faaliyet göstermektedir.

Eren Kâğıt, atık kâğıt toplamakta ve kâğıt üreticilerinin tasnif edilmiş, preslenmiş, üretimde kullanılabilecek kâğıt ihtiyacını karşılamaktadır.

Kaynağında ayrıştırma fikrini kuruluşundan itibaren misyon olarak benimseyen Eren Kâğıt, yıllık 59.000 ton kâğıt toplama kapasitesi ile son dönemlerde büyük önem kazanan Sıfır Atık projesine destek olmaktadır.

Eren Kâğıt toplama ayırma tesisleri, işletmelerden çıkan atık kâğıtları, kaynağında ayrı toplayarak lisanslı geri kazanım tesisine göndermekte ve yeniden üretimde kullanılmaktadır. Ham madde olarak kullanılan atık kâğıtlar doğaya ve ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.

Şirketimiz ayrıca uluslararası normları takip ederek kaynağından kâğıt alım çalışmaları yapmaktadır.

2022 Olağan Genel Kurul İlanı